Warme sanering voor 407 varkensbedrijven

Het kabinet trekt 275 miljoen euro extra uit voor varkensbedrijven die gebruik willen maken de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv). Voor deze regeling zijn 502 aanvragen ingediend. In totaal 407 varkensbedrijven voldoen aan de voorwaarden om subsidie te krijgen als compensatie voor het saneren van het bedrijf.

Het gaat om varkensbedrijven die de meeste geur uitstoten en daarmee overlast veroorzaken voor de omgeving. 

Meer geld beschikbaar
Aanvankelijk was voor de Srv 180 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag bleek veel te laag om alle goedgekeurde aanmeldingen te kunnen honoreren. Vandaar dat is besloten om het bedrag met 275 miljoen te verhogen. De Europese Commissie heeft hiervoor toestemming gegeven.

Bijna 1 miljoen varkensrechten
Als alle bedrijven die in aanmerking komen voor de regeling er ook gebruik van maken, worden in totaal 910.645 varkensrechten ingetrokken. Het gaat om 802.243 varkensrechten in regio Zuid en 108.402 rechten in regio Oost.
Van de 407 aanvragen zijn er 176 vleesvarkensbedrijven, 133 zeugenbedrijven, 80 gesloten varkensbedrijven en 18 andere type varkensbedrijven.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer: Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)