CoViVa pleit voor verlenging slooptermijn

De Coalitie Vitale Varkenshouderij maakt zich zorgen over de slooptermijn voor bedrijven die meedoen aan de Saneringsregeling varkenshouderijen (Srv). Zeker nu de RVO reactietermijn voor de saneringsregeling heeft verlengd met 13 weken.

Bij het totstand komen van de Srv heeft de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) al gepleit om de termijn waarbinnen het bedrijf moet worden gesloopt, te verruimen. LNV heeft hieraan toen geen gehoor gegeven. Met de verlenging van de reactietermijn van 13 weken komt de slooptermijn nog meer onder druk te staan.

De sloopcapaciteit in Nederland is beperkt. Op de capaciteit komt tussen december 2020 en juni 2021 grote druk te staan met hoge sloopkosten als gevolg. Met een verlenging van de slooptermijn is er meer maatwerk en spreiding mogelijk. 

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gepleit voor verlenging van de slooptermijn. VNG geeft aan dat verlenging van de reactietermijn met 13 weken het op tijd uit kunnen voeren van een quickscan en/of soortenonderzoek - dat noodzakelijk is om een sloopvergunning af te geven - niet meer bij alle bedrijven op tijd gaat lukken. Daarnaast bemoeilijken de huidige corona-maatregelen de bedrijfsbezoeken.