Mestverwerking: er moet een tandje bij

Tijdens de PigBusiness thema-avond Mest praat Bart Verhees (POV) varkenshouders bij over de laatste stand van zaken met betrekking tot mestverwerking en -verwaarding. Door meer mestinitiatieven en nieuwe verwerkingstechnieken kan de afzet van mest groeien.

Mestverwerking en -verwaarding komt in Nederland onvoldoende van de grond. Door tegenslagen vallen er faillissementen van mestinitiatieven en ontstaan vertragingen in de aanbouw van een aantal grote mineralenverwerkers. "Daarnaast zijn ook de varkenshouders zelf nog terughoudend in het afsluiten van langjarige contracten, mede door de komst van de saneringsregeling", zegt Verhees.

Verhees stelt dat nieuwe technieken en innovaties echter wel hard nodig zijn om het mineralenoverschot in Nederland weg te werken. De visie op deze nieuwe technieken, de betrokkenheid van de overheid hierbij en het (niet-werkende) systeem van VVO’s wil Verhees met varkenshouders tijdens de thema-avond op 20 november bespreken.

Lees meer op Pig Business