Doelstelling

De doelstelling van dit project is de schade door PRRS in de Nederlandse varkenshouderij in belangrijke mate terug te dringen. Het resultaat van dit project is dat in 2025 alle varkenshouders actief zijn met de aanpak van PRRS.

In 2021/2022

  • is geprotocolleerde status bepaling van biggen, gelten en vleesvarkens mogelijk;
  • is een voorlopergroep van varkenshouders met tenminste hun dierenarts ingericht en actief; ‘grote’ praktijken zijn hierbij betrokken.

In 2023

  • is er voldoende inzicht om een plan voor uitrol naar alle varkensbedrijven op te stellen;
  • leeft de overtuiging dat aanpak van PRRS meerwaarde heeft breed in de sector.

In 2025

  • zijn alle varkenshouders actief met de aanpak van PRRS;
  • hebben alle varkenshouders inzicht in de PRRS status van hun bedrijf/bedrijven;
  • is driekwart van de gelten en de helft van de biggen bij uitleveren, op batchniveau, vrij van PRRSV;
  • is er zicht is op de mogelijkheid om PRRS in Nederland op langere termijn uit te bannen.

In 2050

  • is de varkenshouderij in Nederland PRRS-vrij.