Ambitie: Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij

De Coalitie staat voor een diervriendelijke varkenshouderij met gezonde robuuste dieren. De sector loopt wereldwijd voorop in diergezondheid, dierenwelzijn, brandveilige stallen en diervriendelijk transport. Een houderij waarin varkens gezond en weerbaar zijn, zonder structureel gebruik van medicatie.

‘Wij zien het als onze taak robuuste en gezonde varkens te fokken die optimaal functioneren in een diervriendelijke houderij.’

Jean-Marie van Oort, directeur Topigs Norsvin Nederland B.V. en Varkens KI Nederland B.V.


Opgaven

Om uit te groeien naar een diervriendelijke houderij met robuuste en gezonde varkens is het volgende nodig:

 • Gezonde varkens door het borgen van een goed stalklimaat, hygiëne, optimale kwaliteit van het veevoer
  en rantsoensamenstelling plus de ontwikkeling van de Gezondheidsladder.
 • Gezonde varkens door aanpak van bedrijfsgebonden dierziekten en een zorgvuldig en zeer selectief
  gebruik van antibiotica en andere diergeneesmiddelen.
 • Een gebalanceerde fokkerij gericht op robuuste zeugen (gezondheid en levensduur) en vitale
  biggen (gezond en minder uitval).
 • Praktijkgerichte afbouw van fysieke ingrepen (castratie, staart couperen, tanden vijlen).
 • Verantwoord en comfortgericht varkenstransport, waarbij varkens binnen een straal van
  350 kilometer worden geslacht.
 • Preventieve maatregelen ter voorkoming van stalbranden.
 • Diergericht management, databeheer (RFID) en het benutten van keteninformatie.