Saneringsregeling

Varkensbedrijven die geuroverlast veroorzaken in de regio’s Zuid en Oost kunnen deelnemen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Deze regeling heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid opgesteld.