Ambitie: Goede zorg voor de leefomgeving

Goede zorg voor de leefomgeving betekent een varkenshouderij waarbij omwonenden van varkensbedrijven, varkenshouders en hun medewerkers, geen nadelige effecten ondervinden van het houden van varkens (bijv. geuroverlast).
Varkenshouderijen zijn ingepast in de omgeving en versterken de structuur van een vitaal platteland.

Opgaven

  • Verbetering van de leefomgeving door het saneren van niet-duurzaam gelegen bedrijfslocaties. Dit gebeurt met de door het Ministerie LNV te ontwikkelen regeling ‘warme sanering varkenshouderij’.
  • Systeeminnovaties en het ontwikkelen van nieuwe stalconcepten met brongerichte emissiebeperkende maatregelen. Waarbij toegewerkt wordt naar de stal van de toekomst. Dit is een stal en houderij die aansluit op het natuurlijk gedrag van de varkens en de wensen van markt en consument én invulling geeft aan brandveiligheid, klimaatdoelen en circulaire economie.